"Majko, pa on je mrtav!"

velija muric advokatBile su to dugačke kolone ljudi, žena, djece i staraca, koje su se nenaviknute na planinsko bespuće iz pravca prevoja Kula, spuštale prema Rožajama. Iako aprilski dani, te 1999. što zbog beznađa koje je ih je natjeralo da se nadju u zbjegu, što zbog surovosti planine, činili su se  i težim i bezizlaznijim. Dešavalo se to u vrijeme bosansko - hercegovačkog rata a zatim i nakon Kumanovskog sporazuma, kada su Srbi napuštali Kosovo. Rožaje je u svim tim slučajevima, polagalo svojevrsne istorijske ispite humanosti. Bilo je dana kada je broj pridošlica bio veći od broja domicilnih, ali niko od ratom i terorom prognanih i pridošlih, nije ostao bez konaka, bez osnovnih potreba i tople prijateljske riječi. Životno ali u ljuskoj nesreći, pridošlice i domaćini su se izmiješali, egzodus je doživljen kao ljudska nesreća koja je pogodila sve.

Na žalost, ta epopejska dobrota rožajaca, njihovi otvoreni domovi a uz njih i sa njima i humani velikodušni gest Crne Gore, kako hroničari bjeleže, voljom otrgnute svijesti pojedinaca, otišla je u sasvim drugu ljudsku krajnost. Na putu ka Rožajama, ispostavilo se njih dvadeset i dvoje nijesu dočekali da ugriju ruke, da se hranom okrijepe i da dožive životni spas. Neki drugi ljudi - vojnici ove države, zanijeti pomračenim umom o kolektivnoj mržnji, valjda gradeći svoju i sreću svoje porodice, na ubijanju nedužnih, potrli su rožajsku dobrotu, potrili su sve što se zove ljudsko, ali i bez nade, da će svoj prljavi trag poprskan dječijom krvlju, ikada sprati.

Evo danima čekam da mi iz Pepića dodju sin Sokol, brat Rama i snaha Tone - tražio je od mene (u mojoj advokatskoj kancelariji) pomoć ucvijeljeni Zeka Ljaić, starac iz rugovskog sela Pepići.

Pretražujući durbinom planinu, na samom prevoju vidjeli smo da ptice kruže oko jednog mjesta - znali smo da su to oni. Sve molbe da im vojna komanda koja je kontrolisala prostor, dozvoli da preuzmemo tijela ubijenih, ostale su bez odgovora.

Suočen sa istinom, da je vojska bezrazložno ubila njegove najmilije, isto tako znajući za tadašnju nemoć lokalne vlasti i mjesne policijske stanice, o slučaju sam upoznao najviše crnogorske civilne vlasti i zatražio kakvu takvu ljudsku pomoć. Mada u njevjerici, ipak, pošlo mi je za rukom da izdejstvujem da Zeka narednih dana preuzme tijela tri ubijena člana njegove porodice. Sudskim pregledom terena, tijela i stvari koje su imali sa sobom, nije se došlo do podatka da su ubijeni Tone Husaj (1929), Ram Ljaići (1945) i Sokol Ljaić (1981) posjedovali oružje ili da su pripapadali kakvim vojnim strukturama.

Tih dana u gradu se živjelo u neopisivom strahu jer su među ljudima dopirale priče o bezrazložnom ubijanju izbjeglih civila sa Kosova i to tu nadomak Rožaja. Od mnogih, posebno mi je ostao u sjećanju jedan aprilski subotnji dan, koji sam uistinu doživio kao dan početka rata.

Toga 18. aprila, bezbednjak iz vojne jedinice koja je odgovorna za sva dobra i zla koja su se tih dana dešavala na rožajskom prostoru, sa svojom naoružanom pratnjom, nezvano je došao u rožajsko Odjeljenje bezbijednosti. Od rukovodioca Odjeljenja tražio je da mu se on i ljudstvo sa naoružanjem, prepodčine (čitaj da se civilna vlast prepodčini vojnoj vlasti). Dok je ta mučna atmosvera trajala a okončala se sudbinskim riječima starješine Odjeljenja  "nikad, nikad, nikad!", nekoliko vojnika specijalaca, u neobičnim uniformama, sa lakim oružjem i sofisticiranom opremom, sa stavom u pokretu iz koga se jasno moglo zaključiti da prizivaju nevolju, u širokom vojničkom gardu, iz pravca policijske stanice prema zgradi suda, kretali su se gradskim trgom. Ničim izazvani, na prostoru ispred zgrade suda, izazvali su incident.

Zatečeni takvim prizorom, oni koji su se zadesili na ulici, nestajali su izmičući se tamo gdje nijesu pošli. Zbog policijske i pripreme angažovanih građana, koji su pratili događanja, što svakao nije ostalo nepimijećeno od bahatih vojnih specijalaca pa je valjda zbog toga, izbjegnut ili odložen najgori scenarij. Strah neobaviještenih građana, pretvorio se u paniku a kao grom, toga dana pročula se vijest da je vojska u selu Kaludjerski Laz ubila šest civila.

Ubijeni su Nemka Brahimaj (1930) Redžep Brahimaj (1948), Šerif Brahimaj (1956), Mursel Brahimaj (1951), Milazim Pelaj(1962) i Labinot Kastrati (1985), a nešto kasnije dok se mirno sa suprugom i troje djece putem kretao u koloni prema Rožajama, ubijen je Selim Keljmendi (1968) a u kući Zenuna Dacića u Gornjem Bukelju, sa 26 metaka, ubijen je magistar Afrim Djuraj (1970). Nakon što je izbjegao smrt u koloni od 32 lica, poveden je na planinu Kula i ubijen je Ramiz Brahimaj (1955).

Potresnu priču o tim zloćinima ispričali su ranjeni i preživjeli Hadži Ahmeti, Špresa Zogaj, Hatmone Bajraktari, Besim Azemaj, Hisni Selmanaj, Hajrija Keljmendi, Hisen Zogaj i Lindita Kastrati.

Dok je bio u koloni civila, Hadži Ahmeti je pogođen puščanim metkom u grudi a sticajem skoro nevjerovatnih okolnosti, ostao je živ da svjedoči o zločinu. Isti je slučaj sa tada četrnaestogodišnjom Špresom Zogaj i staricom Htmone Bajraktari, koja je dok su trajali rafali na kolonu civila, krećući se raširenih ruku prema vojnicima koji su pucali, govorila "pucajte u mene junaci, pucajte!", i zaista pucali su u tu ženu, koja kao tešku uspomenu na taj dan, još uvijek u nozi ima dio metala kao dar iz vojničke puške.

Lindita Kastrati, najstarija od šest sestara ubijenog dvanaestogodišnjeg Labinota Kastratijia, prva je prišla tijelu svoga brata jedinca. Uz sestrinski vrisak "Majko, pa on je mrtav!" uz rizik da i sama životom plati sestrinsku bol, ridajući nad bratom i zalivajući ga suzama, sačekala je dolazak majke. Na trenutak, život se pretvorio u smrt - za porodicu Kastrati, rat je završen ili možda još uvijek traje ali sa jednom te istom žrtvom.

Nekoliko godina kasnije, trgajući za istinom o zločinima, obišao sam i porodicu Kastrati. U kući, vladala je neka čudna porodična atmosvera. Dočekan sam tiho, neuobičajeno ali sa suzama. Svi su nezadrživo plakali. Na trenutak primjetno, bile su to nerazumne i suze tuge i suze radosti. Sve što je pratilo mučne trenutke i govor bez riječi kojih kao da je nestalo, djelovalo je frustrirajuće do granice emotivne izdržljivosti. U kratkom predahu vidno hronične tuge, koja je po svemu sudeći bila svakodnevica porodice, Lindita kroz suze, obavezujući me da i ja gledam tamo, usmjerava pogled na kolijevku u sobi. "Eto poslije svega, imamo novog brata - Egzon mu je ime".

Dok još nijesam uspio da mu poželim sreću i dug život, sa vidnim ushićenjem koje je nakratko zamijenilo njen plač, nastavila je "Egzon - to je radost na našem jeziku, njega nam je Bog podario". Uz sve pokušaje da kako tako zadržim profesionalnu distancu u čemu nijesam uspio, ne znam da li su u tim trenucima moje nezadržive suze osuđivale zločin ili su to bile suze radosnice zbog malog Egzona, koji je postao ikona sreće, te nikom krive ni dužne, ali unesrećene porodice.

Sedamdesetogodišnji Sadik Ramćaj (72), i on tražeći spas, tih aprilskih dana u rožajskim Policama, nedužan, na mukama ispustio je svoju dušu. Bez vode i hrane, zlostavljan na otvorenom, vezan za noge mladog Alji Bečiraja, koji je takođe bio vezan za smrčevo stablo, proveo je sedam dana. Tragičnost toga stradanja dva nedužna čovjeka, kroz autentičnu priču Alji Bećiraja (24), uzeta je za osnovu dokumentarno umjetničkog filma "Svitanje".

A o smrti Muhameta Bljakaja (1939), potresno govori njegov sin Rizo.

Kaže da mu je otac boravio u Baću kod rodbine. Krenuo je da sretne dio porodice koja se kretala iz pravca kosovske Jablanice. Ubijen je jednim metkom u čelo a uviđajem kod njega je nađena samo dječija odjeća i ništa više. Puna dva mjeseca vojska nije dozvoljavala da njegova rodbina priđe radi preuzimanja mrtvog tijela. Filmski zapis o tom zločinu govori sve ono što se riječima ne može opisati.

Tijela Ajeta (1969), Hetema (1969), Musa (65)  i Mehmeta Redžaja (1964), nađena su u rožajskom mjestu Giljevo Polje.

Sudska ekipa je naišla na stravičan prizor. Tijela su izmasakrirana, poluzapaljena, glave odvojene od trupa. Svi su oni bili sa statusom izbjeglica i boravili su u Rožajama. Na istoj lokaciji nađeno je tijelo Faruka Muratija (1981), učenika osmog razreda, koji se tih dana sa majkom našao u Rožajama kod ujaka. Tijelu je nedostajala glava a prema nađenim tragovima, ubijen je oštrim predmetom. Na istoj lokaciji pronađeno je tijelo starca Arifa Arifaja (1933).

O ovim zločinima, pored kazivanja članova njihovih porodica, ostali su zapisi u vidu sudskih zapisnika i kriminalističko tehničke dokumentacije. Krivičnog progona i sudske presude još uvijek nema niti u ovom vremenu ima izgleda da će ona uslijediti.

Biti sudionik toga vremena i vremena poslije, sa nametnutom obavezom traganja uzroka i posljedice, a u pokušaju da iznađem bilo koji odgovor ili da nerazum dovedem u vezu sa razumom, nemoćan, na žalost, zatičem sebe bez odgovora.

Tražeći sopstveni izlaz, u mjesto njega, usudjujem se - čovjeku i otetom vremenu, nemušto ali hrabro i javno, izričem presudu: Krivo je ono vrijeme, krivi smo svi, svi bez izuzetka koji hodamo, jer svi smo ljudi a leksički, čovjek je i onaj koji je prekratio Labinotovo nevino detinjstvo. Čovjek je i onaj ko je ćutao o zločinu. Čovjek je i poslanik u parlamentu, tužilac koji se zaklinje u zakon i sudija je čovjek, a opet čovjek se zove i vojni komandant i njegov vojnik. Presude o zločnu još uvijek nema a mi kao, eto, hoćemo da smo ljudi.

U vječnom traganju o dobru i zlu, skoro da nije moguće odgonetnuti šta to odjednom, po ničemu zapaženog, mirnog komšiju i sugrađanina, poslušnog supruga i možda uzornog oca, - čovjeka, pretvori u monstruma, ubicu i zločinca nemjerljivih razmjera.

Šta to može biti nukleus neobjašnjive strasti za kolektivnim ubijanjem nevinih? Da li je to kakva svijest natopljena naučenom mržnjom ili možda moć oružja, koja zna zadnjeg slabića pretvariti u "junaka", a on bez trunke griže savjesti na trenutak, samo jednim trzajem metala, presijeca živote i ljudske sudbine? Umjesto odgovora - suviše blage mogu biti sve ovozemaljske presude i kazne, tome i takvome soju, - jer za njega, mjera je samo božja kazna, koja možda nekada kasni ali ipak dođe.

Velija Murić                                

Autor je advokat i izvršni direktor Crnogorskog komiteta
pravnika za prava zaštitu ljudskih prava         

eSpona OTV EU

Otvorena televizija

Kolumna:

Objavljeno: 08/10/2018
adem-ado-softic-medijska-razglednica-balkanaPod kopitama sve agresivnijih medijskih jahača Apokalipse na Balkanu: Politike, Kapitala, Kriminala i Pohlepe, pored zdravog razuma i morala, među prvima stradaju i ...
eSpona
Objavljeno: 07/10/2018
sasa-radunovic-ja-sam-osamnaestiPočetak mandata nove lokalne vlasti za građane Berana nije mogao biti bolji. Otvorena je nova sportska dvorana i završena rekonstrukcija istočne tribine Gradskog ...
eSpona
Objavljeno: 20/09/2018
lion-hodzic-sta-da-budes-kad-porastesNije bilo davno, ali sam pregrmio ono pitanje „šta ćeš da budeš, kad porasteš?“ Kad razmislim, stavljali su me u takvu situaciju ka' da su se trudili da se što više ...
eSpona
Objavljeno: 15/09/2018
adem-ado-softic-dan-oslobodenja-beranaNa današni dan prije 74 godine, 15. septembra 1944. nakon višečasovne akcije 7. i 9. Crnogorske udarne brigade i jednog bataljona Ozne, varoš Berane je konačno ...
eSpona
Objavljeno: 13/09/2018
adem-ado-softic-cetvrti-metak-iz-belcite„Zato nikad ne pitaj za kim zvono zvoni...“ Na današnji dan, 10. septembra 1937. godine, od snajperskog metka u španskom gradiću Belčita poginuo je Beranac Vukašin ...
eSpona
Objavljeno: 10/09/2018
sasa-radunovic-njofraSve sportske priče su slične. Govore o borbi za pobjede koje donose bodove, medalje, popularnost i prestiž... No, sportske priče znaju da budu ispunjene i borbom ...
eSpona
Objavljeno: 05/09/2018
adem-ado-softic-na-talasima-radio-balkana„Soko zove Orla!“ - „Orao pao!“ Na današnji dan prije 75 godina, 3. septembra 1943. desio se veliki preokret. Fašistička Italija u Cassibileu potpisala je ...
eSpona
Objavljeno: 23/08/2018
adem-ado-softic-cistokrvni-balkanciDavinčijev balkanski kod Nije život na Zemlji počeo rođenjem ovdašnjih političara, niti je kultura nastala njihovim osvajanjem vlasti. Rađanjem mnogih život bi ...
eSpona
Objavljeno: 24/07/2018
adem-ado-softic-posljednji-kos-oca-crnogorske-kosarkeRadule Vešović, osnivač beranske, crnogorske, i legenda ex jugoslovenske košarke, ogorčen odnosom beranskih političara prema ovdašnjoj košarci i sportu uopšte, kao ...
eSpona
Objavljeno: 10/07/2018
sasa-radunovic-da-sam-se-ja-pit-oRezultatski solidan nastup beranskih sportista na MOSI u Priboju, ali i njihovo ukupno ponašanje i predstavljanje grada, može se i treba okarakterisati kao ...
eSpona
Objavljeno: 23/06/2018
adem-ado-softic-rimski-kastrum-beranska-enigmaNa nekoliko mjesta pored magistralnog puta prema Beranama po desnoj strani stoje svojevrsni metalni krajputaši sa natpisima koji obavještavaju prolaznike da se na ...
eSpona
Objavljeno: 17/06/2018
prof-dr-drasko-dosljak-sutjeska-nije-vodaBitka na Sutjesci ili Peta neprijateljska ofanziva, je naziv koji je u jugoslovenskoj istoriografiji odomaćen za operacije „Švarc“ (nem. Schwarz, „crno“) ...
eSpona
Objavljeno: 15/06/2018
janko-nikolovski-mediji-izmedu-juce-i-sjutraŽeljko Rutović, Postmediji (kriza smisla ili masmedijski totalitarizam); Podgorica, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2017.godine Malo malo, pa nas taj pisac ...
eSpona
Objavljeno: 23/05/2018
prof-dr-drasko-dosljak-uz-21-maj-dobili-smo-drzavuPrije 12 godina,  21. maja 2006. godine, nešto prije ponoći, iz Crne Gore je u svijet, i u budućnost, poslata rečenica: “Dobili smo državu!" Upravo, ova ...
eSpona
Objavljeno: 02/05/2018
sasa-radunovic-ugovorNakon bure u javnosti  izazvane saznanjem da je Javni servis Radio televizija Crne Gore (RTVCG) sklopio ugovor sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO) o ...
eSpona
Objavljeno: 29/04/2018
ado-softic-sedamdeset-godina-od-osnivanja-kud-a-dusan-boskovicKultura sjećanja je armatura u temeljima veličanstvene građevine zvane Opšta kultura bez koje bi se ona vrlo brzo urušila. Neke stvari o ovom gradu nemamo pravo da ...
eSpona
Objavljeno: 21/04/2018
janko-nikolovski-o-dosetkama-i-nipodastavanjuVarijacija na govor mržnje Uzmimo najklimaviji a istovremeno i najsnažniji primjer: Razgovaraju dvojica gladnih siromaha - „Znaš li da je punjena pljeskavica ...
eSpona
Objavljeno: 12/04/2018
slavko-mandic-snila-baba-sto-joj-milo-biloKada je vidio da je đavo odnio šalu i da više neće moći da bude jedan od šrafova koji upravljaju nacionalnim javnim servisom RTV Crne Gore, oglasio se predsjednik ...
eSpona
Objavljeno: 09/04/2018
srdan-culafic-magija-sporta-i-novo-vrijemeOpsesija zvana "sport" obično se javlja kod mladih ljudi, a nadograđuju je vremenom odrasli. U početku to biva popunjavanje slobodnog vremena, trošenje energije ...
eSpona
Objavljeno: 07/04/2018
perica-jokic-moja-uloga-u-najvaznijoj-hajdukovoj-utakmiciBilo je to prije 38 godina... Umjesto da budem slavljenik, ja sam te 1980. postao glavni krivac za ispadanje splitskog Hajduka iz četvrtfinala evropskog fudbalskog ...
eSpona
Objavljeno: 07/04/2018
braho-adrovic-dobre-price-u-sjenci-konkursnih-kriterijuma„Razmeđa Bihora“, NVO Centar za kulturu „Bihor“, Podgorica, 2018. lKnjiga „Razmeđa Bihora“ koja sadrži izbor tridesetak priča  koje su prispjele na konkurs ...
eSpona
Objavljeno: 06/04/2018
ado-softic-vijek-u-znaku-cetvrtog-aprilaDanašnji dan, 4. april, istorijski i globalno posmatrano, vrlo je interesantan i inspirativan datum, nabijen događajima koji su trajno obilježili nemirni XX vijek. ...
eSpona
Objavljeno: 02/04/2018
ado-softic-odbrana-ivangradske-odbraneU beranskoj kotlini Lim nije slučajno ovako širok, razuđen i plitak. Dok god je takav on je izvor života i blagodeti u Poljimlju. Svako njegovo kroćenje i ...
eSpona
Objavljeno: 17/03/2018
milija-pajkovic-oces-li-josU vrijeme našeg djetinjstva i dijela našeg odrastanja postojala su pisana i nepisana pravila naših igara, pa i naših svađa i svađica. Nešto stariji dječaci i momci, ...
eSpona
Objavljeno: 10/03/2018
srdan-culafic-da-spasimo-klubove-navijace-i-sportKroz istoriju sporta pored pozitivnih primjera koji i dan danas krase tu granu društva, biĺo je i negativnih, koje su se većinom javljale kao posljedica navijačkih ...
eSpona
Objavljeno: 06/03/2018
janko-nikolovski-daci-pucaju-zar-neSaučesnici!? Kad se i na koji način prenuti!? Pišući o učeničkom nasilju u Digitanom demosu Rutović veli: sve je više spornih autoriteta. Onda se postavlja ...
eSpona
Objavljeno: 11/02/2018
milija-pajkovic-beranske-izborne-zavrzlame-biraci-ili-glasaciOva moja kolumna nema nikakve veze sa politikom, kako bi, možda, neko neupućen, na prvi pogled i pomislio, jer me taj domen djelovanja uopšte i ne zanima. Ovaj ...
eSpona
Objavljeno: 02/02/2018
janko-nikolovski-ne-naucna-fantastikaI monarhija je Republika - Res publica! Mogu li i mediji biti Res publica – u smislu vladavine? Jeste, monarhija je res publika, ali kao javna stvar (javna ...
eSpona
Objavljeno: 27/01/2018
zbogom-smekeruPoput mnogih legendi koje obilježe život brojnih generacija, poput onih koji se rođenjem pojave i svojim životom i učincima ostave vječitog traga za sobom, poput ...
eSpona
Objavljeno: 26/01/2018
srdan-culafic-da-ne-ugrozimo-jos-jednu-sjajnu-generacijuOpšte je poznato da je sport pravi reprezent države, a svaki uspjeh koji slavimo kada se ostvari dobar rezultat i osvoji medalja su produkt naših sportista. Iza ...
eSpona
Objavljeno: 12/01/2018
milija-pajkovic-uliceNe prođe mnogo vremena, a da se tako poneko ili neki ne oglase željom da budu kumovi beranskim ulicama, uličicama ili sokacima, i to onako kako to samo njima ...
eSpona
Objavljeno: 05/01/2018
milija-pajkovic-holivudsku-glumicu-milicu-milu-jovovic-treba-proglasiti-pocasnim-gradaninom-crne-goreO poznatoj holivudskoj glumici Mili Jovović pisao sam u nekoliko navrata, između ostalog, pojašnjavajući široj javnosti neke nepoznate činjenice i detalje iz ...
eSpona
Objavljeno: 03/01/2018
srdan-culafic-zeljeti-ili-imati-ono-sto-zelimoOpraštajući se od starog milenijuma prije 18 god. svako od nas je na svoj način gledao u bolje sjutra sa nadom da nam dolaze ljepša vremena. Taj period koji nas ...
eSpona
Objavljeno: 24/12/2017
milija-pajkovic-kadrovi"Kadrovi" su se kod nas, na našim širim prostorima, pojavili odmah poslije 1945. godine, kao istinska čeda novog društvenog poretka! Uselili su se, preko noći, u ...
eSpona
Objavljeno: 21/12/2017
sasa-radunovic-rekvijem-za-zbRaspisivanjem lokalnih izbora, petog decembra, odrađena je u Beranama dezinfekcija političke scene. Dezinsekciju će obaviti građani, četvrtog februara, a ...
eSpona
Objavljeno: 29/11/2017
janko-nikolovski-vise-prostora-za-komunu-i-nvoTrebaju li i žele li oni taj prostor i može li se !? Je li moguća i korisna jednačina centralno – lokalno kroz medijske pristupe? Prateći više godina javnu ...
eSpona
Objavljeno: 25/11/2017
olja-stojanovic-ne-nasilju-nad-zenama-u-porodici-ne-nasilju-nad-zenama-na-poslu-ne-nasilju-nad-zenama-u-drustvu"Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svjetska kampanja koju obilježava 1.700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje ...
eSpona
Objavljeno: 07/11/2017
janko-nikolovski-mukotrpni-rad-oko-md-aRad koji traje, jer nikada neće i ne smije biti završen... Bio sam tu skoro na sajmu knjiga u Podgorici. A tamo  moji dobri, stari obradovani prijatelji; što ...
eSpona
Objavljeno: 19/10/2017
mirko-jakovljevic-beranski-aerodrom-je-neiskorisceni-resurs-sjevera-drzaveProteklog mjeseca nakon svečane sjednice povodom obilježavanja dana opštine Mojkovac predsjednik Filip Vujanović najavio je “da Vlada na krajnje pažlljiv način ...
eSpona
Objavljeno: 17/10/2017
fatima-mededovic-begovic-nas-jazavac-pred-sudom-i-medijiDAVID: Dobar dan, glavati i velevlažni carski gospodine! Sluga sam prepokorna! Ama, kakva je ovo kuća đe se ni Bog ne prima? SUDAC: Šuti, marvo jedna! Poput ...
eSpona
Objavljeno: 01/10/2017
perica-jokic-ribarsko-udruzenje-knjizevnikaJedan, u Crnoj Gori nepoznati, crnogorski pisac ušao je u najuži izbor za dodjelu ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. Ovaj pisac, koji nije svojom voljom ...
eSpona
Objavljeno: 23/09/2017
prof-dr-drasko-dosljak-spomeniciSpomenik treba zaslužiti! Rečenica koja temeljno vjekuje u Crnoj Gori. U ovoj rečenici su sadržani svi zakoni o spomenicima, spomen-obilježjima, ...
eSpona
Objavljeno: 19/09/2017
milija-pajkovic-carigradske-carolijePriča o košarkaškima Srbije koji su svoju otadžbinu predstavljali na upravo okončanom Prvenstvu Evrope u Carigradu, odnosno Istanbulu, jeste, u stvari, i nešto više ...
eSpona
Objavljeno: 10/09/2017
perica-jokic-kuda-ide-skolstvoOd ove godine stupaju na snagu nova školska pravila. To je treća faza ka ukidanju škola. Resorno ministarstvo se pobrinulo da ovo ukidanje ne ide naglo, zato je ...
eSpona
Objavljeno: 09/09/2017
janko-nikolovski-imam-pravo-da-znamU susret međunarodnom danu Right to know - imam pravo da znam Ovih dana, krajem septembra, 28. 09. tačnije, tradicionalno bez previše buke, obeležiće se dan ovog ...
eSpona
Objavljeno: 25/08/2017
jokovic-scekic-i-jedinstvo-snp-aVladimir Joković je novi predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Crne Gore. Tako su odlučili delegati Osmog kongresa, održanog u nedjelju, 13. avgusta, u ...
eSpona
Objavljeno: 21/08/2017
milija-pajkovic-zakackaOkončano je Svjetsko prvenstvo u atletici, koje se održavalo u glavnom gradu Engleske i Ujedinjenog Kraljevstva, Londonu, od 4-og do 13-og avgusta! Grad kraljevske ...
eSpona
Objavljeno: 09/08/2017
milija-pajkovic-pomracenje-mjesecaDjelimično pomračenje Mjeseca, a cio njegov tok, mogao je preksinoć da se posmatra iz Mongolije, Indije, Kine, središnog dijela Sibira, Australije, kao i sa ...
eSpona
Objavljeno: 10/07/2017
janko-nikolovski-pomirenje-ili-preplitanjeAspekti relacija (samo neki): Sloboda izražavanja: privatnost: javni interes: istraživačko novinarstvo: whistleblowers ... Može li Afrika postati postojbina ...
eSpona
Objavljeno: 30/06/2017
srdan-culafic-ljeto-lim-korzo-i-grad-koji-se-voliKada se iz njega odlazi srce se steže i ostaje sjeta. Svaki dolazak i boravak u njemu tjera srce da zatreperi i pokrene pozitivne emocije. Jednostavno, to je ...
eSpona

Iz ugla satiričara:

Preporučujemo knjigu:

 

Zeljko Rutovic Postmediji knjiga

 

Priča eSpone