Pravi putOdmah je krenuo u pogrešnom smjeru. Nije htio da cijelim putem razmišlja o mogućoj grešci.

Sad kad zna da ide gdje ne treba, može da se opusti. Ako negdje usput zaluta, samo može da bude ispravno.

Perica Jokić

Aforizam dana:

Molim prisutne da ne budu odsutni.
Nada Karadžić
Aforizmi >>>

Otvorena televizija

Predstavljamo knjigu:

Preporučujemo knjigu:

 

Vildan knjiga

 

Priča eSpone